Returns Policy


Return Policy


Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De afnemer moet op voorhand Xpresskado.nl inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd.


Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer. Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 werkdagen de geleverde zaken niet aan Xpresskado.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.


-De retour gezonden artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en
onbeschadigd in de originele verpakking, deugdelijk verpakt en aangetekend te worden teruggestuurd.
-Bij niet aangetekende verzending zijn wij niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte poststukken.


- Deze teruggave-garantie geldt niet voor :
-Afgeprijsde artikelen
- Geopende en of gebruikte artikelen
- Producten die volgens uw opgave zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast
aan uw persoonlijke eisen, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending .


Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, draagt Xpresskado.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.Retourzending aanmelden